zurück

Wymagania w zakresie przyjmowania faktur elektronicznych (Wersja z 01/2015)

obowiązuje dla VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH

NASZE WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYJMOWANIA FAKTUR ELEKTRONICZNYCH W POSTACI DOKUMENTU PDF

VOLLMER przyjmuje jedynie faktury elektroniczne, które spełniają określone warunki i zasady. Zasady te zostały przedstawione w poniższym punkcie. Przyjmowanie faktur elektronicznych jest ograniczone do Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH w Biberach.

Zasady i wymagania (obowiązujące od 01.10.2013 r.)

  1. Wszelkie faktury elektroniczne muszą być wysyłane na następujący adres e-mail: invoices-vobi@vollmer-group.com
  2. Każdą fakturę należy wysyłać oddzielną wiadomością e-mail
  3. Faktura elektroniczna musi być dostępna w formacie PDF!
  4. Opcjonalne załączniki do faktury (na przykład ogólne warunki handlowe, listy przewozowe, raporty z montażu, dokumentacja czasu itp.) należy zebrać w pliku PDF. Takki plik PDF musi mieć nazwę „attachment.pdf”.
  5. Do wiadomości e-mail można tym samym załączyć maksymalnie dwa pliki: fakturę (dowolna nazwa pliku) + załącznik do faktury (bezwzględnie: attachment.pdf)
  6. Pozostałe załączniki i formaty (.jpg, .tif …) będą ignorowane, mogą też powodować problemy z wczytaniem faktury.
  7. Nieprzestrzeganie zasad może spowodować, że faktury nie zostaną przetworzone terminowo lub wcale.
  8. W przypadku braku możliwości przetworzenia faktury VOLLMER zażąda nowej faktury.

    

Wersja: 01/2015

Osoba kontaktowa

Czy masz pytania do VOLLMER? Czy życzysz sobie więcej informacji dotyczących naszych produktów, czy chcesz otrzymać indywidualną ofertę? Po prostu zadzwoń!
AdresVOLLMER POLSKA Sp z o.o.
Ul.Handlowa 11
41-807 Zabrze