zurück

ZRÓWNOWAŻONE OSTRZENIE. PONIEWAŻ PRZYSZŁOŚĆ DOMAGA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIA.
Opracowywanie produktów jutra.

PRAWDZIWY SERWIS.
Urzeczywistnianie bliskiego kontaktu z klientami.

LOJALNI KLIENCI.
Wzmacnianie relacji w perspektywie długofalowej.

NIEZAWODNI DOSTAWCY.
Zapewnianie współpracy na zasadach fair play.

ODDANI PRACOWNICY.
Należyte docenianie zaangażowania.

ATRAKCYJNE OTOCZENIE.
Myślenie o ekonomii w kategoriach ekologii.

NASZE PRZEDSIĘBIORSTWO.
Rozpoznawanie i otwieranie perspektyw.

Inicjatywie zrównoważonego rozwoju VOLLMER przyświeca dewiza „Zrównoważone ostrzenie. Ponieważ przyszłość domaga się odpowiedzialności.” Mierzymy się przy tym ofensywnie ze zrównoważonym rozwojem, podejmując działania, które rzeczywiście pasują do naszego przedsiębiorstwa i są autentyczne. Problemu zrównoważonego rozwoju nie mogą wyczerpywać przekazywane komunikaty, lecz zawsze należy konkretyzować go działaniami. Przy tym w odniesieniu do VOLLMER obowiązuje zasada: Każda najmniejsza decyzja i każde najmniejsze działanie może wiele zmienić. 

 

Żeby sprawa była jasna: Chodzi nam o coś więcej niż tylko ochrona środowiska. Oprócz aspektów ekologicznych zawierają się w tym również aspekty gospodarcze i społeczne. Innowacje, ludzie oraz samo przedsiębiorstwo – są to tryby jednego mechanizmu. Nasza innowacyjność w połączeniu ze 100-letnią tradycją VOLLMER stanowi fundament zrównoważonego rozwoju, nad którym pracujemy z przekonaniem każdego dnia.

MASZYNY WYDAJNE ENERGETYCZNIE I DOPRACOWANY SERWIS

// ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIA

Zasadniczo mierzenie zrównoważoności maszyny jedynie według ich mocy mierzonej w watach jest dalece niewystarczające. Produkty i usługi są zrównoważone wówczas, gdy idą w parze z żywotnością oraz szerokimi możliwościami dokonywania napraw i recyklingu. Tak jak proste jest samo stwierdzenie, tak złożone jest jego wprowadzanie w życie: Doświadczenia wyniesione z ponad 111 lat historii pomagają nam w procesie projektowania maszyn znaleźć optymalne współdziałanie żywotności, wydajności energetycznej, automatyzacji, wykorzystania zasobów, cyfryzacji oraz serwisowania. 

// PRAWDZIWY SERWIS

Zrównoważone rozwiązania VOLLMER uzupełnia prawdziwymi usługami w zakresie serwisowania, utrzymywania maszyn w należytym stanie, szkoleń, doposażania i cyfryzacji. Pozwalają one uzyskać długą żywotność, optymalną pracę oraz przywrócenie funkcjonalności niesprawnej maszynie – a nawet niedopuszczenie do jej awarii. Urzeczywistniamy bliski kontakt z klientami poprzez oddziały w 15 krajach na całym świecie, zaś poprzez rozwiązania cyfrowe całościową kontrolę nad maszynami niezależnie od czasu i miejsca.

CZŁOWIEK W CENTRUM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

// LOJALNI KLIENCI

Celem jest długofalowe wzmocnienie długofalowych relacji oraz zapewnienie współpracy na zasadach fair play. Dzięki temu VOLLMER może wesprzeć swoich klientów przykładowo w zakresie wspólnego projektowania produktów.

// NIEZAWODNI DOSTAWCY

W odniesieniu do dostawców VOLLMER stawia na długofalową współpracę i dokonywanie zakupów w regionie zgodnie z rozporządzeniem REACH, które w przypadku wykorzystywania substancji chemicznych przewiduje dobrowolną ich rejestrację, śledzenie oraz ograniczanie.

// ODDANI PRACOWNICY

Oddanie to trwała więź łącząca pracowników z naszym przedsiębiorstwem. VOLLMER ma ponadprzeciętnie wysoki odsetek kształcenia i zatrudniania stażystów. Oferta obejmuje elastyczny czas pracy, możliwości ustawicznego podnoszenia kwalifikacji, firmowe dni profilaktyki zdrowotnej, ergonomiczne miejsca pracy czy też formy spędzania wolnego czasu. Nierzadko pracownicy zostają z nami przez całe życie zawodowe. Należyte docenianie zaangażowania w pracę przyczynia się do tego, że rodziny na przestrzeni pokoleń są oddane VOLLMER, a wnuki uczą się od swoich dziadków.

KSZTAŁTOWANIE PRZEDSIĘBIORSTWA JAKO CAŁOŚCI W PERSPEKTYWIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

// ATRAKCYJNE OTOCZENIE

Ekonomia jest w VOLLMER stale postrzegana przez pryzmat ekologii. Obejmuje to produkcję efektywną energetycznie, a także całościowe wykorzystanie energii na cele utrzymania obiektów czy logistyki. Przykładowo VOLLMER w zakresie materiałów opakowaniowych jak palety czy kartony zwraca uwagę, by pochodziły one ze zrównoważonej produkcji.

// NASZE PRZEDSIĘBIORSTWO

Jako aktywna część społeczeństwa, regionu i miasta świadomie ponosimy za nie odpowiedzialność, co znajduje swój wyraz na różne sposoby: opiera się to na fundamencie Fundacji Sieglinde Vollmer, którą utworzono w 2013 r. Forma fundacji stanowi podstawę długofalowego działania, ponadto Fundacja Sieglinde Vollmer wspiera edukację młodych ludzi i finansuje projekty oscylujące wokół matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych i techniki.

W VOLLMER dążymy każdego dnia do zapewnienia precyzji, stabilności i jakości naszych rozwiązań, naszych procesów i naszych metod. Odpowiedzialne i wpisujące się w filozofię zrównoważonego rozwoju działanie jest od ponad 100 lat mocno zakorzenione w kulturze naszego przedsiębiorstwa. Obejmuje to oprócz procesów pozwalających oszczędzać zasoby w ramach całościowego systemu zarządzania jakością również ugruntowaną świadomość aspektów społecznych i socjalnych w codziennej koegzystencji.

Dr. Stefan Brand - Dyrektor Zarządzający Grupy VOLLMER

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SOCJALNA I SPOŁECZNA

Działanie przedsiębiorcze w VOLLMER zawsze oznacza nieustanne działanie. Na rzecz maksymalizacji zysków w krótkiej perspektywie, a także przyszłości przedsiębiorstwa i jego pracowników. Naszą dewizą jest odpowiedzialność jako aktywna część społeczeństwa, regionu i naszego miasta: 

Poprzez przekazywanie darowizn i sponsoring VOLLMER finansuje projekty z zakresu życia społecznego, edukacji, nauki, sztuki, kultury, sportu, a w szczególności rozwoju osób wchodzących w życie zawodowe. W centrum uwagi naszego zaangażowania społecznego znajdują się nasi pracownicy, młodzież, szkoły i uczelnie, a także organizacje pożytku publicznego.

CERTYFIKACJA // ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

Wszelkie produkty i usługi VOLLMER są gwarantem jakości. Zrównoważony rozwój reprezentowany przez nasze maszyny nie powinien być jednak mierzony według ich mocy wyrażanej w watach. Dla nas jest to współgranie żywotności, wydajności energetycznej, automatyzacji, wykorzystania zasobów oraz cyfryzacji. Tym samym klient doświadcza zrównoważonego rozwoju również w kontekście TCO (Total Cost of Ownership). Ustandaryzowane procesy mają w tym zakresie nadrzędne znaczenie dla sprawności i efektywności. 

Nieodłączną częścią składową DNA naszego przedsiębiorstwa oraz naszej przeszło 111-letniej historii jest ponadto także dążenie do stałego ulepszania i nieprzerwanej optymalizacji naszych procesów. Aby podkreślić tę ambicję, zarządzanie jakością VOLLMER poddano certyfikacji zgodnie z normą ISO 9001. Poprzez wewnętrzne i zewnętrzne audyty kontrolujemy regularnie wdrażanie i funkcjonowanie wytycznych.

Osoba kontaktowa

Czy masz pytania do VOLLMER? Czy życzysz sobie więcej informacji dotyczących naszych produktów, czy chcesz otrzymać indywidualną ofertę? Po prostu zadzwoń!
AdresVOLLMER POLSKA Sp z o.o.
Ul.Handlowa 11
41-807 Zabrze