zurück

Yazılımın kalıcı olarak devri için son kullanıcı lisans sözleşmesi

VOLLMER WERKE Maschinenfabrik GmbH (bundan sonra Lisans veren olarak adlandırılacaktır)

Madde 1 Sözleşme koşullarının geçerliliği / sözleşmenin konusu

(1) İşbu son kullanıcı lisans sözleşmesi, Lisans alan ile Lisans veren arasında yapılır. Lisans alan, aşağıdaki düzenlemeleri tüm ayrıntıları ile anladığını ve kabul ettiğini teyit eder.
(2) Lisans veren tarafından devredilen yazılım ve varsa teslim edilen kullanıcı el kitapları ve talimatlar, telif hakkı yasalarınca korunmaktadır. Lisansı alan her ne kadar yazılımın üzerinde mevcut olduğu donanımın (örneğin CD-ROM veya yazılımın ön kurulumunun yapıldığı makine) mülkiyetine sahip olsa da yazılımın sahibi değildir. Yazılımın tüm fikri mülkiyeti lisans verenin veya eğer lisans alan lisans verenden üçüncü taraf yazılımları satın aldıysa ilgili hak sahibinde kalır. Lisans alan sadece yazılımı sözleşmeye uygun olarak kullanma hakkını elde eder. Fikri mülkiyet hakkı, patent hakları, marka hakları ve yazılım verenden yazılım alana devredilen yazılıma ve yukarıda belirtilen konulara dair tüm diğer hizmet ve ticari koruma hakları, lisans veren ile lisans alan arasındaki ilişki uyarınca sadece lisans verene aittir.

Madde 2 Kullanım kapsamı

(1) Lisans sözleşmesinin tamamlanmasıyla lisans alan basit, devredilebilir ve zaman sınırlaması olmayan bir yazılım kullanım hakkına sahip olur. İşbu lisans sözleşmesi çerçevesinde oluşan ana sözleşme konusu olan yazılım sadece zamansal bir sınırlama ile kiralanmışsa, yazılımı kullanım hakkı da aynı biçimde sınırlanmıştır. "Kullanım", yazılımı yürütmek ve yazılım içindeki verileri işlemek amacıyla yazılımı kaydetme, yükleme, çalıştırma ve görüntüleme yoluyla sürekli veya geçici olarak çoğaltma (kopyalama) demektir. Lisans alan ayrıca bahsi geçen işlemleri yazılımı gözlemlemek, incelemek ve test etmek için de yürütme hakkına sahiptir.
(2) Yazılım kopyası amacına ve sözleşmeye uygun biçimde kullanılmak üzere, başka yazılımlarla bağlantılandırmak için veya hata düzeltme için değiştirilebilir ve düzenlenebilir. Bunun dışında başka değişiklik veya düzenleme yapılamaz. Özellikle yazılım içindeki şirket adları, markalar, telif hakkı işaretleri ve yasal haklara ilişkin diğer işaretler değiştirilemez veya silinemez ve Madde 1 uyarınca değiştirilen veya düzenlenen yazılım versiyonlarına devralınamaz.
(3) Yazılım kodlarının çözülmesine (ters mühendislik) sadece Telif Hakkı Yasası Madde 69e'deki yasal sınırlamalar çerçevesinde izin verilir ve bunun için lisans verenin birlikte çalışmayı sağlamak için önceden talep etmesine rağmen lisans alana gerekli bilgileri vermemiş olması gereklidir. Bunun dışında ters mühendislik yapılamaz.
(4) Lisans alanın, yazılım kopyasının bir yedekleme kopyası oluşturmaya hakkı vardır. Eğer yazılım kopyası teknik bir kopyalama koruması ile donatılmışsa, lisans alan bir hasar durumunda hata raporunu göstermek koşuluyla lisans verenden yeni bir yazılım kopyası talep edebilir.

Madde 3 Lisans ücretleri

Özel bir lisans ücreti tahakkuk ediyorsa, buna dair düzenlemeler temel olan ana sözleşmede belirlenmelidir. Bu konuda işbu sözleşme referans alınmalıdır.

Madde 4 Yazılım kopyasının aktarımı

(1) Lisans alan yazılımın kopyasını orijinal durumunda ve bir bütün olarak bu sözleşmenin bir kopyasıyla birlikte sonraki kullanıcıya aktarma hakkına sahiptir. Lisans alan bu bağlamda sonraki kullanıcıya orijinal veri taşıyıcıyı, işbu lisans sözleşmesini ve lisans verenin Genel Çalışma Koşullarını aktarmakla yükümlüdür. Yazılım kopyasının ve sözleşmenin aktarılması, ikinci sahip ile lisans veren arasında işbu sözleşme ile aynı kapsamda bir sözleşme oluşturur. İkinci sahip, yazılım kopyasını teslim alarak bu şartları kabul etmiş sayılır.
(2) Yazılım kopyasının aktarılması ile, Madde 1'e uyarınca kullanım hakkı sonraki kullanıcıya geçer ve sonraki kullanıcı işbu sözleşmedeki lisans alanın yerini alır. Aynı zamanda Madde 1 uyarınca asıl lisans alanın kullanım hakkı da ortadan kalkar.
(3) Aktarım ile lisans alan kendisindeki yazılım kopyasının tüm çoğaltılmış parçalarını ve kısmi olarak çoğaltılmış parçalarını ve değiştirilmiş veya düzenlenmiş sürümlerini ve bunların kopyalarını ve kısmi kopyalarını hemen ve tamamen silmeli veya başka bir biçimde kullanılmaz hale getirmelidir. Bu bütün yedekleme kopyaları için de geçerlidir.
(4) Paragraf (1) ila (3) aktarım işlemi zamanla kısıtlı olduğunda ve/veya ücretsiz bir aktarım durumunda da geçerlidir.
(5) Lisans alanın alt lisans vermesi yasaktır.

Madde 5 Diğer haklar, veri gizliliği

(1) Yazılım kopyasının kullanılması ve değerlendirilmesine dair tüm diğer haklar saklıdır. Lisans alan özellikle yazılım kopyasını ve/veya değiştirilmiş ya da düzenlenmiş sürümlerini aynı anda birden çok bilgisayarda veya makinede kullanma yetkisine sahip değildir. Lisans alanın, lisans veren tarafından sağlanan yazılımı amacına uygun olarak kullanarak geliştirilen veya işletilen kendi yazılımlarına ve yazılımı kullanarak elde edilen tüm diğer çalışma sonuçlarına dair değerlendirme hakları bundan etkilenmez.
(2) Yazılım kopyasının tümünün veya bir kısmını kiralanması açıkça yasaklanmıştır.

Madde 6 Garanti

Yazılımın tüm uygulama koşullarında hatasız çalışacak biçimde geliştirilmesinin mümkün olmadığına dikkat edilmelidir. Lisans veren yazılım kopyasının, kendisi tarafından belirtilen ve lisans alana aktarım sırasında geçerli olan program tanımı mantığı içinde kullanılması ve makinenin sözleşmeye uygun biçimde işletilmesi durumunda geçerli olan bir garanti verir.

Madde 7 Yükümlülük

(1) Hukuki gerekçeden bağımsız olarak, her bir sözleşme tarafı, yalnızca, sözleşmenin amacının yerine getirilmesini tehlikeye sokan ve/veya sözleşmenin düzgün bir şekilde uygulanmasını mümkün kılan ve sözleşme ortağının düzenli olarak yerine getirileceğine güvenebileceği (temel sorumluluk) bir sözleşme yükümlülüğünün kusurlu ihlalinden kaynaklanan zararlardan sorumludur. Lisans veren başka bir yükümlülüğe sahip değildir ve ortaya çıkması durumunda her bir sözleşme tarafının sözleşme yapıldığı zaman bilmesi gereken koşullar nedeniyle oluşan sözleşmeye özgü zararlardan da sorumlu tutulamaz.
(2) Verilerin kaybı ve yeniden yüklenmesi ancak bu kayıp lisans alan tarafından gerekli veri güvenliği önlemleri alınmasına rağmen engellenemediği durumlarda lisans verenin sorumluluğundadır.
(3) Paragraf (1) ve (2) içinde belirtilen yükümlülük sınırlamaları, kasıt veya ağır ihmal nedeniyle meydana gelen hasarlar, yaşam, vücut veya sağlık zararları ve Ürün Sorumluluk Yasası kapsamındaki olası hak talepleri için geçerli değildir.
(4) Lisans alanın lisans verene karşı talepleri için zamanaşımı süresi, lisans alan tüketici olmadığı sürece, yasal zamanaşımı başlangıcından itibaren bir yıl ile sınırlandırılmıştır.
(5) Madde 7'den önceki tüm düzenlemeler üçüncü taraflar/sonraki kullanıcılar için de geçerlidir.

Madde 8 Destek

Lisans sözleşmesine ek olarak, yazılımın bakımı ve güncellenmesi için bir sözleşme (destek / hizmet sözleşmesi) mevcutsa, burada mevcut son tarihler, hizmetler ve masraflar / ücretler yalnızca bu sözleşme için geçerlidir.

İlgili kişi

VOLLMER hakkında sorularınız mı var? Ürünlerimiz hakkında daha fazlasını öğrenmek ister misiniz ya da size özel bir teklif hazırlanmasını mı istiyorsunuz? O zaman bizi arayın!
AdresF.N.T. Ahşap İşleme Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti
Sümer Mah 2457,Soh No.2,PK.231
20100 Denizli