zurück

Fundacja Sieglinde Vollmer nagrodziła młodych badaczy 2019-03-01

Przegląd

Wyłoniono laureatów Nagrody Sieglinde Vollmer 2019: „Nagrodę dla Młodych” otrzymali Rudolf Erdmann Mey z Mittelbiberach oraz Benno Hölz z Ochsenhausen. Obydwaj, poza lekcjami, zgłębiali dodatkowo przedmioty z grupy MINT (matematyczno-przyrodnicze, informatyka i technika). „Nagrodę dla Inicjatyw” przyznano projektowi MACH MI(N)T z Biberach. Jest ona przyznawana stowarzyszeniom i grupom roboczym, w ramach których młodzi badacze mogą doskonalić swoje kompetencje z zakresu przedmiotów MINT i również po ukończeniu szkoły prowadzić eksperymenty, dokonywać odkryć i poszerzać wiedzę. W tym roku Fundacja Sieglinde Vollmer z Biberach przyznała nagrody Sieglinde Vollmer po raz pierwszy.

– Celem Nagrody Sieglinde Vollmer jest zwiększenie zainteresowania przedmiotami MINT w regionie – mówi Sieglinde Vollmer, patronka fundacji i córka Heinricha Vollmera, który w 1909 roku założył firmę z Biberach. – „Nagroda dla Młodych” nie premiuje pojedynczych osiągnięć ani pojedynczych wybitnych projektów. Nagradzamy autorów, a nie tylko pomysły. Aby znaleźć takich młodych ludzi, w ubiegłym roku zwróciliśmy się do szkół oraz inicjatyw w powiecie Biberach, aby zgłaszały swoje nominacje do nagrody.

„Nagroda dla Inicjatyw” ma za zadanie wspierać organizacje, które umożliwiają młodzieży rozwijanie zainteresowania przedmiotami MINT. Nasi jurorzy ocenili w sumie dwanaście zgłoszonych kandydatur i trzy inicjatywy.

„Nagrodę dla Młodych” w wysokości 2.500 euro otrzymali Rudolf Erdmann Mey z Mittelbiberach oraz Benno Hölz z Ochsenhausen. Jurorów ujęli całokształtem, na który składały się zdrowa ambicja, zaangażowanie, głód wiedzy i otwartość.

Jako jeden z przykładów swojej pomysłowości Rudolf Erdmann Mey zaprezentował samodzielnie skonstruowany pojazd, który z pomocą czujników i mikroprocesorów jest w stanie poruszać się w sposób autonomiczny. Ponadto 14-latek jest od pięciu lat zaangażowany w prace szkolnego centrum badawczego i udziela się w ramach grupy roboczej Naturwissenschaften AG działającej w szkole Dollinger Realschule. W 2016 roku został zwycięzcą Akademii Robotów Lego.

Benno Hölz brał już udział w pięciu regionalnych i krajowych konkursach Jugend Forscht i aż cztery razy został zwycięzcą etapu regionalnego, a raz etapu krajowego. 18-letni student do dziś angażuje się w działania wspierające młodych adeptów MINT w swoim byłym liceum w Ochsenhausen. Jest także opiekunem projektów szkolnego centrum badawczego. Obecnie zajmuje się badaniem zależności pomiędzy barwą zachodzącego słońca a pogodą.

– Nagroda Sieglinde Vollmer to wspaniała sprawa – mówi Benno Hölz. – Przede wszystkim dlatego, że jury nie nagradza pojedynczych osiągnięć, lecz ocenia wszystkie działania w dłuższym okresie. Także Dzień Jury sprawił nam dużo radości, ponieważ mogliśmy z bliska przyjrzeć się firmie VOLLMER.

„Nagrodę dla Inicjatyw” w wysokości 4.000 euro zdobył projekt MACH MI(N)T. Współpraca pomiędzy stowarzyszeniem Verein Stadtteilhaus Gaisental i uniwersytetem w Biberach zaowocowała projektem „MACH MI(N)T – Kinder-Uni und Forscher-Akademie”, w ramach którego od 2018 roku obie instytucje oferują bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Celem jest rozwijanie tej stosunkowo młodej współpracy, pozyskanie kolejnych partnerów dla organizowanych warsztatów i wprowadzenie projektu MACH MI(N)T na stałe do kalendarza imprez edukacyjnych w Biberach. Uczestnicy warsztatów są wprowadzani w świat MINT w formie zabawy. Otrzymują przy tym nie tylko legitymację Uniwersytetu Dzieci, lecz także mogą swobodnie rozwijać swoje zainteresowania i eksperymentować.

W składzie jury konkursu o Nagrodę Sieglinde Vollmer znalazło się trzech przedstawicieli VOLLMER WERKE, wśród nich prezes dr Stefan Brand, dyrektor ds. badań i rozwoju Manfred Sägmüller oraz dyrektor ds. personalnych Hans Wahl. W kategorii młodzieżowej pomagali im eksperci z uniwersytetu w Biberach: Prof. dr Jens Winter (prorektor ds. nauczania ustawicznego i relacji międzynarodowych, wykładowca na wydziale Matematyki) oraz prof. Volker Wachenfeld (wykładowca w dziedzinie systemów elektrycznych) zaoferowali jury wsparcie naukowe. Obydwie nagrody zostały wręczone 19 lutego 2019 roku w Biberach, podczas uroczystej gali z udziałem międzynarodowych gości, którzy przybyli na zaproszenie VOLLMER WERKE.

Kolejna edycja konkursu o Nagrodę Sieglinde Vollmer odbędzie się w roku 2021.

Kontakt prasowy

Ingo Wolf
Marketing Services
AdresEhinger Straße 34 // 88400 Biberach/Riß