zurück

Technologia ostrzenia w zakresie pił taśmowych do drewna przechodzi do ISELI 2018-02-19

Przegląd

VOLLMER, specjalista w zakresie szlifierek i elektrodrążarek, 1 stycznia 2019 r. przekaże swój obszar produktowy „piła taśmowa do drewna” szwajcarskiemu producentowi ostrzarek ISELI. Na mocy tego porozumienia ISELI uzyska prawa do użytkowania i wprowadzania na rynek produktów w tym obszarze. Serwisem oraz konserwacją maszyn dostarczonych do momentu przejęcia nadal będzie zajmować się VOLLMER.

Szwajcarski producent ostrzarek ISELI 1 stycznia 2019 r. przejmie obszar produktowy „piła taśmowa do drewna” firmy VOLLMER. Ze skutkiem od dnia przejęcia wszystkie prawa do użytkowania i wprowadzania na rynek pił taśmowych do drewna przejdą na ISELI.

Zobowiązania w ramach gwarancji i rękojmi, a także umowy serwisowe dotyczące maszyn, które VOLLMER zawrze z klientami do dnia przejęcia, będą nadal wykonywane przez VOLLMER. Oznacza to, że czynności serwisowe oraz zaopatrywanie w części zamienne, a także wsparcie w zakresie aplikacji odnośnie wszystkich dostarczonych do 1 stycznia 2019 r. maszyn z obszaru „piła taśmowa do drewna” będą nadal wykonywane przez VOLLMER bez ograniczeń.

Sprzedaż tego obszaru produktów to część długofalowej strategii biznesowej VOLLMER. Przedsiębiorstwo skoncentruje się w przyszłości na bardziej rozwojowych obszarach handlowych, takich jak szlifierki i elektrodrążarki sterowane numerycznie. W obszarach produktowych „piła tarczowa” oraz „narzędzia rotacyjne” VOLLMER zwiększy inwestycje i wyposaży klientów w dodatkowe zasoby celem rozwinięcia nowych technologii, serwisów oraz maszyn.

Kontakt prasowy

Ingo Wolf
Marketing Services
AdresEhinger Straße 34 // 88400 Biberach/Riß